Formål og arbejdsform

VI BIDRAGER TIL DIALOG

OM FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

FORMÅL

Humans Rethinking Work er en uafhængig tænketank, der bidrager til en konstruktiv dialog om fremtidens danske arbejdsmarked.

Det gør vi ved at udfordre dele af det eksisterende, og søge ideer til at skabe et arbejdsmarked, der er indrettet til menneskers forskelligartede liv, ikke omvendt.

Vi ønsker at skabe, bidrage til, og deltage i en offentlig samtale for sammen at blive klogere. Vi vil bygge på hinanden erfaringer og hjælpe hinanden med at forme nye måder at arbejde på – som selvstændig, virksomhedsleder, fagforening eller ansat – på tværs af brancher. Alle er velkomne!

TÆNKETANKENS PRINCIPPER

Alle er velkomne – Vi tror på, at vi sammen tænker de bedste tanker. Vi ønsker derfor at dialogen skal være bredt forankret i menneskers erfaringer og drømme, og med udgangspunkt i nysgerrighed og undren.

For at opnå dette har vi 3 simple principper for tænketanken.

Vi tænker og lytter for at blive klogere sammen, ikke for at få ret alene.

Der er brug for en mangfoldighed af perspektiver, og ikke et ekkokammer. 

Tankerne skal sætte ting i bevægelse. Vi eksperimenterer, og skaber nyt. 

EN REJSE I DIT EGET TEMPO - MEN IKKE ALENE

Tænketanken er en bevægelse, der skaber forandring.

Vi tænker på den som et tog.

Man kan stige af og på toget når man vil. Man kan hænge ud i fællesvognen og blot få lidt updates fra kupeerne.

TAG INITIATIV OG GÅ SAMMEN MED ANDRE

Eller du kan deltage i en tema-kupé og bidrage med det du kan, så længe det giver mening.

TAG INITIATIV OG GÅ SAMMEN MED ANDRE

Del dine tanker og fornemmelser – der er helt sikkert andre der vil tænke med dig og være med til at skabe fremtiden.

VIL DU HØRE MERE?

Kontakt os endelig!