SE HVILKE TEMA-KUPÉER VI ARBEJDER MED FOR ØJEBLIKKET

PROJEKTANSVARLIGE

THEA TOLSTRUP BRAMMING

Du kan kontakte Thea igennem hendes LinkedIn-profil.

RENATA EDSBJERG

Du kan kontakte Renata igennem hendes LinkedIn-profil.

VIRKSOMHEDSCASES

Thea og Renata er gået på jagt efter de gode cases i de virksomheder, der har har en eksperimenterende tilgang til nye ledelses- og organisationsformer.

  • FORMÅL: At vi kan lære af de gode eksempler
  • UDBYTTE: En oversigt over alle cases
  • FORM: Interviews og casebeskrivelse

VÆR MED TIL AT SKABE FREMTIDENS ARBEJDSMARKED

VIL DU OGSÅ VÆRE TÆNKER?

Humans Rethinking Work er en Tænketank, hvor alle der har interesse i fremtidens danske arbejdsmarked kan være med.